Kees Zandvliet, De 500 rijksten van de Republiek

De 500 rijksten

In De 250 rijksten van de Gouden Eeuw (2006) maakten we kennis met de rijken uit de zeventiende eeuw. Nu is er een opvolger: De 500 rijksten van de Republiek, waarin Zandvliet naast de financiële elite uit de zeventiende eeuw nu ook die uit de achttiende eeuw behandeld.

Lees meer ›

Geplaatst in Literatuur

De adellijke aanspraken van de Van Slingelandts

Govert van Slingelandt (1623-90), heer van Dubbeldam. Met zijn eerste vrouw Christina van Beveren en hun beide zoontjes

Vanaf de late vijftiende eeuw maakt de familie Van Slingelandt deel uit van het stadsbestuur van Dordrecht. De meest machtige telg van dit regentengeslacht is Simon van Slingelandt (1664-1736), raadpensionaris van Holland tussen 1726 en 1736. In de achttiende eeuw verwerft het geslacht heerlijkheden ontwikkelt zij aanspraken op adellijke status.

Lees meer ›

Geplaatst in Heren en vrouwen

‘Verkoop van heerlijkheden’ in jaarboek Virtus 24 | 2017

Gezicht op de Vliet bij Voorschoten met huis Oostbos door Jan van Goyen

In Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis (24, 2017) analyseert Maarten Prins de koop van heerlijke goederen in het artikel Handel in heerlijkheden. Aankoop van Hollandse heerlijkheden en motieven van kopers, 1600-1795. Welke achtergronden speelden een rol bij de aanschaf van heerlijkheden door steden en particulieren? Was er sprake van een levendige handel, zoals vaak verondersteld is? Hoe ontwikkelde de prijzen van heerlijkheden zich in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw? Zijn er verschillen in de wijze waarop edelen en niet-edelen omgingen met het bezit van heerlijkheden?

Lees meer ›

Geplaatst in Literatuur

Cornelis van Foreest (1756-1825): democratisch patriot of volbloed aristocraat?

Feestelijke inwijding van de vrijheidsboom opgericht voor het stadhuis te Alkmaar

Cornelis van Foreest (1756-1825), heer van De Mijl en Schoorl, Hargen en Kamp was een Alkmaars regent en een van de leiders van de patriottenbeweging. Een regent uit een oud adellijk geslacht die zich van democratische retoriek bediende. Na een bewogen politieke loopbaan nam hij ontslag om zich terug te trekken op zijn landgoed Nijenburg.

Lees meer ›

Geplaatst in Heren en vrouwen

Hollandse heerlijkheden in kaart gebracht

Het onderzoek naar Hollandse heerlijkheden heeft een sterke impuls gekregen met het verschijnen van de bundel Heerlijkheden in Holland. In deze publicatie worden diverse aspecten van heerlijkheden belicht.

Lees meer ›

Geplaatst in Literatuur

Anthonis Studler van Zurck, Vlaams koopman en heer van Bergen

De familie van Anthonis Studler van Zurck (1607-1666), heer van Bergen en Sweyburg, is afkomstig uit Vlaanderen. Anthonis’ vader, Antonio van Zurck, wordt geboren in Antwerpen en is later actief als koopman in Amsterdam. Evenals zijn vader huwt Studler van Zurck een meisje uit de familie Thibaut, zijn nichtje Susanna. De Thibauts zijn afkomstig uit Ieper.

Lees meer ›

Geplaatst in Heren en vrouwen Getagd met , ,

Artikel ‘Heren van Holland’ in Virtus nr. 22 | 2015

Februari 2016 is het jaarboek voor adelsgeschiedenis Virtus 22 (2015) verschenen. In Virtus een onder meer een bijdrage van Maarten Prins, ‘Heren van Holland. Het bezit van Hollandse heerlijkheden onder adel en patriciaat (1500-1795).’ Hierin zijn voor het eerst resultaten uit het onderzoek Heren van Holland gepresenteerd. Nadat vastgesteld wordt dat het tot dusver niet bekend was wie de eigenaars waren van Hollandse heerlijkheden, brengt het artikel het bezit van heerlijkheden bij diverse groepen tussen 1500-1795 in kaart.

Lees meer ›

Geplaatst in Literatuur

Diderik van Leijden: verzamelaar van heerlijkheden

De Leidse regent Diderik van Leijden (1695-1764) bezat meer Hollandse heerlijkheden dan enig ander persoon, op de prinsen van Oranje na. Door erf en koop verwierf hij zeventien heerlijkheden op Voorne, op Overflakkee, in Delfland en in de Rieder- en Alblasserwaard. Wat dreef hem en zijn familie om zoveel heerlijkheden te verzamelen?

Lees meer ›

Geplaatst in Heren en vrouwen

Jacob van Mewen van Heynsberg, heer van Emmichoven

In de achttiende eeuw is Van Mewen (ook wel: Van Meeuwen) van Heynsberg een vooraanstaand Dordts regentengeslacht. Leden van de familie beweren af te stammen van heren van Hynsbirgh. Om het geslacht meer aanzien te geven, wordt in 1696 de heerlijkheid Emmikhoven aangeschaft. Tijdens de ‘sodomietenjachten’ van 1730, raakt een lid van de familie in opspraak. Lees meer ›

Geplaatst in Heren en vrouwen