Hollandse heerlijkheden in kaart gebracht

Het onderzoek naar Hollandse heerlijkheden heeft een sterke impuls gekregen met het verschijnen van de bundel Heerlijkheden in Holland. In deze publicatie worden diverse aspecten van heerlijkheden belicht.

Lees meer ›

Geplaatst in Literatuur

Anthonis Studler van Zurck, Vlaams koopman en heer van Bergen

De familie van Anthonis Studler van Zurck (1607-1666), heer van Bergen en Sweyburg, is afkomstig uit Vlaanderen. Anthonis’ vader, Antonio van Zurck, wordt geboren in Antwerpen en is later actief als koopman in Amsterdam. Evenals zijn vader huwt Studler van Zurck een meisje uit de familie Thibaut, zijn nichtje Susanna. De Thibauts zijn afkomstig uit Ieper.

Lees meer ›

Geplaatst in Heren en vrouwen Getagd met , ,

Artikel ‘Heren van Holland’ in Virtus nr. 22 | 2015

Februari 2016 is het jaarboek voor adelsgeschiedenis Virtus 22 (2015) verschenen. In Virtus een onder meer een bijdrage van Maarten Prins, ‘Heren van Holland. Het bezit van Hollandse heerlijkheden onder adel en patriciaat (1500-1795).’ Hierin zijn voor het eerst resultaten uit het onderzoek Heren van Holland gepresenteerd. Nadat vastgesteld wordt dat het tot dusver niet bekend was wie de eigenaars waren van Hollandse heerlijkheden, brengt het artikel het bezit van heerlijkheden bij diverse groepen tussen 1500-1795 in kaart.

Lees meer ›

Geplaatst in Literatuur

Diderik van Leijden: verzamelaar van heerlijkheden

De Leidse regent Diderik van Leijden (1695-1764) bezat meer Hollandse heerlijkheden dan enig ander persoon, op de prinsen van Oranje na. Door erf en koop verwierf hij zeventien heerlijkheden op Voorne, op Overflakkee, in Delfland en in de Rieder- en Alblasserwaard. Wat dreef hem en zijn familie om zoveel heerlijkheden te verzamelen?

Lees meer ›

Geplaatst in Heren en vrouwen

Jacob van Mewen van Heynsberg, heer van Emmichoven

In de achttiende eeuw is Van Mewen (ook wel: Van Meeuwen) van Heynsberg een vooraanstaand Dordts regentengeslacht. Leden van de familie beweren af te stammen van┬áheren van Hynsbirgh. Om het geslacht meer aanzien te geven, wordt in 1702 de heerlijkheid Emmikhoven aangeschaft. Tijdens de ‘sodomietenjachten’ van 1730, raakt een lid van de familie in opspraak. Lees meer ›

Geplaatst in Heren en vrouwen